Påmindelser annulleret

Modtagelse af fakturapåmindelser aflystes med succes